„INFIINTAREA UNUI CENTRU NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA IN MUNICIPIUL MORENI, JUDETUL DAMBOVITA”

Choose Language

Municipiul Moreni - Date geografice 

 

Amplasare geografica a orașului Moreni

 

Municipiul Moreni este amplasat în partea de NE a județului Dâmbovița, la o distanță de 25 km față de Târgoviște - resedinta judetului Dambovita. La nord, municipiul Moreni se învecinează cu com. Iedera, la sud cu com. IL Caragiale, la Est cu com. Filipeștii de Pădure, jud. Prahova, iar la vest cu com. Gura-Ocniței.

Municipiul Moreni are o suprafață de 87 km. pătrați, este așezat într-o depresiune colinară, zona fiind de deal de înălțime moderată. Dealurile din vecinătatea municipiului sunt acoperite cu vegetație forestieră din speciile de foioase. Din punct de vedere administrativ, a dobândit acest rang în luna iunie 2003.

 Datorită așezării sale în zona Subcarpaților externi dintre Prahova și Ialomița, într-o mică depresiune, zonă de contact dintre dealuri mai înalte în nord și coborâte spre sud și câmpia piemontană înaltă a Cricovului Dulce - au existat condiții care au constituit un adăpost sigur pentru locuitorii veniți în aceste meleaguri, contribuind la dezvoltarea unei așezări statornice. Câmpia înaltă pe alocuri, împădurită, dealurile acoperite, ușor accesul și legăturile permanente cu zonele învecinate, au permis dezvoltarea așezării.

 

Moreni - Distanţa faţă de principalele oraşe

 

Târgovişte – 25 km

Câmpina - 30 km

Ploieşti – 37 km

Găeşti – 50 km

Braşov – 85 km

Bucureşti – 100 km

Piteşti – 109 km.

 

Coordonate geografice ale municipiului Moreni

 

Paralela de 44o 57' 50'' şi 45° 00' 09'' latitudine N

Meridianul de 25o şi 25o 39' 10'' longitudine E

Oraşul Moreni se dezvoltă în zona subcolinară la limita sudică a dealurilor subcarpatice către zona de câmpie înaltă, piemontana - Pintenul Măgurii.

 

Geomorfologia zonei Cricovul Dulce

 

Oraşul Moreni aparţine geomorfologic zonei dealurilor subcarpatice, zonă caracterizată prin apariţia tuturor formelor de relief cu dezvoltarea oraşului cu precădere în zona de terasă şi mai puţin în zona de racord a acesteia cu culmile deluroase.

 

Orașul Moreni din punct de vedere geologic

 

Zona oraşului Moreni se încadrează avanfosei interne a Carpaţilor Orientali, în perimetrul căruia s-a acumulat o pătură groasă de depozite sedimentare miopliocene supuse cutării şi fracturării sub influenţa mişcărilor orogenice.

 

Descrierea zonei Moreni din punct de vedere tectonic

 

Zona oraşului Moreni aparţine zonei cutelor diapire exagerate, oraşul însuşi fiind situat în zona sâmburelui de sare din axul anclinatului diapiric Gorgota - Moreni - Filipeşti.

Situarea oraşului într-o zonă cu un subsol bogat în zăcăminte de hidrocarburi, cantonate în formaţiuni geologice de diverse vârste, cu contrare maximă în jurul diapirului de sare ce are direcţie est - vest, a determinat exploatarea maximă a acestor zacaminte

 

 

 

 

Your Website Title

 

 

Pret carburant

prix-carburant.jpg

Trafic web afisat

counter stats

 

Print Friendly and PDF

Your Website Title
Your Website Title
Trebuie sa instalati Adobe Flash pentru a vedea acest continut.

www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României“.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Copyright © 2015 Primaria Moreni