„INFIINTAREA UNUI CENTRU NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA IN MUNICIPIUL MORENI, JUDETUL DAMBOVITA”

Choose Language

Resurse antropice/Obiective turistice din municipiul Moreni

Biserici din Moreni

Sunt consemnate două monumente istorice de o importanță istorică deosebită înscrise în Lista monumentelor istorice la nivel național astfel:

 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” - „Sf. Dimitrie” din Stravropoleos - datată din anii 1891-1895

biserica_amd1066.jpg

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Micro-monografia parohiei Stavropoleos, din Moreni

 

Arhiepiscopia Târgovistei, Protoieria Târgovişte Sud

Parohia Stavropoleos cu hramurile “Sfântul Mare Mucenic Dimitrie ” şi “Adormirea Maicii Domnului .”

  1. ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE

Parohia Stavropoleos este situată în municipiul Moreni, judeţul Dâmboviţa şi se afla situată pe o colină, de pe partea dreaptă a pârâului Cricovul Dulce, la poalele pădurii Faureasa.

Cea dintâi atestare documentară a localităţii, datează din timpul voievodului Petru Cercel, care in18 iunie1584  întărește printr-un act “jupânesei Caplea și nepoților ei, Badea și Calotă postelnici, satele Drăgănești și Moarile în urma unor judecăți.”[1] Localitatea apare menționată documentar ca sat prima oară, cu numele Moarile (datorită numeroaselor mori de pe valea Cricovului Dulce) sau Moară Rateșului, Moară Nouă, Moară Sasului. Din 1661 este cunoscută cu numele actual. Administrativ, comună Moreni apare în 1864. În 1868, în Moreni, existau cătunele, ca în 1876 să existe și satele Neagră, Piscuri, Pleașa, Râpa, Țuicani.[2] La sfârșitul secolului al XIX-lea, comună rurală Moreni făcea parte din plasa Filipești a județului Prahova, și era compusă din satele Moreni, Tisa, Stavropoleos, Țuicani și Pleașa, cu 1350 de locuitori. În comună Moreni funcționau două biserici - una la Moreni, înființată în 1868 și alta la Tisa, reconstruită în 1893 - o școală cu 61 de elevi , înființată în 1864; și două mori.[3]  În anul 1931, comună Stavropoleos este o unitate administrativă de sine stătătoare, formată din satele Tisa, Stavropoleos, Țuicani și Pleașa.La 17 septembrie 1947, prin unirea comunei Moreni cu Stavropoleos, apare orașul Moreni. În 1950, Moreni a devenit oraș raional în raionul Târgoviște al regiunii Prahova și apoi, după 1952, al regiunii Ploiești. În 1968, Moreni a fost transferat județului Dâmbovița, și până în 1989 a avut în jurisdicție și comună Iedera, drept comună suburbană.[4]  Din 2003, prin legea nr. 259/2003, orașul a fost ridicat la rangul de municipiu.[5]

B. ISTORIA BISERICII PAROHIALE

Biserica actuală este zidita, conform unor mărturii, pe vechea temelie a unei bisericuţe de lemn, făcute de un mare proprietar grec, de unde şi-a luat şi denumirea de „ Stavropoleos.” (în traducere – cetatea crucii). Ulterior, denumirea s-a extins întregului cartier, împământenindu-se chiar până azi. Despre existenţa, unei bisericuţe pe locaţia actuală, sta mărturie, inscripţia gravată pe un clopot din 1714, ce se pare că a fost distrus într-un incendiu ce a cuprins clopotniţă. Cu vremea, din cauze neştiute, sfântul lăcaş s-a ruinat. Locuitorii acestor plaiuri, au simţit nevoia să aibă propriul lor lăcaş de închinare şi astfel au început,  la 18 martie 1891, zidirea din temelie a unui nou locaş. Zidirea s-a terminat la 24 octombrie 1893, când a fost şi sfinţită în zilele Mitropolitului Primat Ghenadie: „ acest sfânt locaş „ Adormirea Maicii Domnului” şi „ Sfântul Dimitrie ” s-a zidit din nou, din temelie, la anul 1891, martie 18 şi s-a terminat la anul 1893, octombrie 24, în zilele Prea Sfinţitului nostru Mitropolit Primat Ghenadie, fondatori fiind, Ion Voicu, C. I. Voicu, Dimitrie Dinescu, Alexe Năstase, Spiridon Cornea, Ghe. Constantinescu, Ioniţă Minoiu, Mihalache Petre, Cristea Nicolae Stan Prighea, Gheorhhe Popescu, Mihail Voicu, Ioan Stroilescu, Constantin Voicu, Nicolae Voicu si altii.” [6] De observat, ca mulţi dintre cei ce au participat la zidirea noului lăcaş, făceau  parte din parohia din Moreni, ceea ce denotă o implicare a tuturor morenarilor.

Biserica, în formă de cruce, este construită din cărămidă şi acoperită cu tabla. Are două turle,una peste pronaos şi alta peste naos şi o suprafaţă de aproximativ 150 mp ( L-22m, l-7m).

 Pictura, în ulei, a fost realizată de un oarecare I. Irimia din Ploieşti, nume cu care a semnat şi o parte din icoane şi chiar un sfânt epitaf.

Biserica nu poseda sfinte moaşte şi nici obiecte  de valoare artistică sau istorică.

De-a lungul vremii, timpul şi-a lăsat simţită trecerea peste sfântul lăcaş, impunându-se în mai multe rânduri operaţiuni de consolidare. Astfel în 1922, cu ocazia unor reparaţii la sfânta biserică a fost refăcută şi pictura, de către pictorul G. Geogescu, aşa cum reiese din veghea pisanie: „făcutu-s-a reparaţia acestei Sfinte Biserici, în anul mântuirii 1922, Mitropolit Primat fiind, I.P.S.S Miron Cristea, cu donaţia credincioşilor întregei comuni Moreni.” Cu această ocazie curtea bisericii s-a transformat în cimitir, iar biserica a fost declarată filiala celei din Moreni.  O inscripţie,  a preotului paroh Pantelimon Gruiescu, din prefaţa unei Sfinte Evanghelii, mărturiseşte : „ spre aducere aminte : la 1 decembrie 1943, Sfânta Patriarhie a ridicat la rangul de parohie această sfântă biserică, fosta filială a prohiei Moreni, iar la 1 februarie 1944, Ministerul Cultelor,a aprobat ce a făcut Inaltul for bisericesc.”

Printre reparaţiile de seamă aduse sfintei biserici se numără şi cea din 1974, paroh fiind P.C. Pr. Lupea Aurelian şi cea din 2000-2001, din vremea P.C. Pr. paroh Ionaşc Nicuşor şi mai apoi P.C. Pr. Şerban Claudiu, când se reface pridvorul biserici şi se pictează din nou sfântul lăcaş, pictor fiind Victor Corlatan din Adâncă.

Preoţii care au slujit la această sfântă biserică sunt : Pr. Nicolae Popescu 1922-1928, Pr. Pantelimon Gruiescu 1928-1975, Pr. Aurelian Lupea 1975-1993, Pr. Ionaşc Nicuşor 1993-2001, Pr. Şerban Claudiu 2000-pana în prezent, Pr. Dincă Radu Marian 2002-2015. Dintre cântăreţii de seamă ai aceste biserici amintim pe Matei Dumitru, ce a asigurat cântarea la sfintele slujbe colaborând cu toţi preoţii , începând de P.C .Pr Pantelimon Gruiescu.

  1. CIMITIRUL

Cimitirul s-a dezvoltat în jurul sfintei biserici, fiind pentru foarte mult timp singurul cimitir al localităţii. În anul 2014, administrarea cimitirului s-a împărţit între cele trei parohii ale oraşului. În prezent, cimitirul parohiei are o suprafaţă de aproximativ 12 000 mp, existând pe lângă acesta încă unul, înfiinţat în 1998, cu o suprafaţă de aproximativ 3000 mp. În cimitir se afla o capelă, ce deserveşte credincioşii pentru serviciul funerar şi o clopotniţă cu trei clopote.

  1. ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT

Nu este cazul

      E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI

Ocazional, parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din ţară, iar la 11 august, cu ocazia prăznuirii sfântului Ierarh Nifon, patriarhul Constantinopolului, ale cărui moaşte se afla la catedrala mitropolitană din Târgovişte se merge în pelerinaj organizat, pentru închinarea la sfintele sale moaşte şi pentru participarea la slujba prăznuirii sale. Parohia se implică şi în activitatea de micro filantropie, sprijinind material, persoanele aflate în dificultate. Cu ocazia marilor praznice, se organizează colecte in vederea ajutorării bătrânilor cu venituri modeste sau a copiilor din familiile fără posibilități. Totodată, la sediul parohiei activează şi un comitet de tineri, care îndrumaţi de preoţi, se implica activ în acţiunile intreprinse în plan educativ, cultural şi social-filantropic. Deasemeni, parohia este implicată în parteneriate educaţionale cu şcoala şi grădiniţele de pe raza sectorului ei, implicând atât elevii cât şi unele cadrele didactice în acţiuni cu caracter religios.

F. DATE DE CONTACT ALE PAROHIEI

Parohia Stavropoleos cu hramurile “Sfântul Mare Mucenic Dimitrie ” şi “Adormirea Maicii Domnului ”, Arhiepiscopia Târgoviştei, Protoieria Târgovişte Sud

Adresa : Municipiul Moreni, Judeţul Dâmboviţa, strada Cimitirului, nr. 4, cod poştal 135300

 

 

Pr. Şerban Claudiu[1] Prof. Alexandru  Craciun  - Despre Moreni- Ed. Sfantul Ierah Nicolae, Braila, 2013, pg. 4.

[2] Ing. Vasile Dragomir si Prof. Stoica Ion, Moreni 2002- clipe de istorie – editura Karmat Press, Ploiesti 2003, pg 29

[3]  Lahovari, George Ioan (1902). „Moreni, comuna rurala .”. Marele Dicționar Geografic al Romaniei  București, pg 388–389.

[4] „Legea nr. 3/1968. Lege-online.ro.

[6] Vechea pisanie a bisericii

 

Biserica „Schimbarea la faţă” - datată din anul 1868.

 

Biserica

Biserica din centrul  vechi  al  Moreniului care mai avea urme vizibile ochiului, la începutul sec. al XXlea , a dispărut din motive necunoscute, (probabil devastatorul cutremur din 1802).

Biserica existentă astăzi  a fost construită prin contribuţia locuitorilor clăcaşi,  săraci pe atunci, proprietari după reforma lui Cuza. Lucrarea, începută către sfârşitul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, a fost terminată în 1868. Au contribuit la ridicarea noului lăcaş toţi locuitorii, dar cele mai mari cheltuieli au fost făcute de către fruntaşii pomeniţi în  pisania bisericii. A pictat  Mihalache Dragomirescu din Bucuresti.

În anul 1928 s-a renovat pictura de pictorul N.T.Vintilescu din Ploiesti, ultima activitate asupra picturii fiind făcută de Victor Corlăţean.

În aceeaşi curte, se aminteşte şi de monumentul istoric „Clopotniţa bisericii”, dărâmată şi înlocuită de o clădire ce încearcă să păstreze forma originală.

În curtea bisericii, o altă troiţă, construită în anul 2004,  ne aminteşte de credinţa creştină a marii majorităţi a morenarilor. După terminarea construcţiei, pentru conservarea lemnului sculptat se recurgea fie la rituri (în ultimul timp numai creştine), fie la experienţa profilactică a tradiţiei grupului social-cultural în materia respectivă. În cel de al doilea caz, conservarea lemnului se realizează prin întreţinerea unor procedee ingenioase.

 Desenul floral şi vegetal, specific ornamentaţiei mobilierului bisericesc este estompat de stratul gros de vopsea roşu-grena. Acest gen sculptural pentru troiţe se manifestă tot mai des în concepţia ctitorilor din partea stângă a Moreniului.

Troiţa este alcătuită din părţi simetrice sculptate, unindu-se pentru a lăsa un spaţiu liber sub formă de cruce.

De o parte şi de alta a axei de simetrie mai apar 2 cruci pui, cu braţe inegale, mai mari cele dinspre exterior. Întregul ansamblu formează încă o cruce, cu un picior lung, accentuând scurtimea braţelor crucii principale. În partea superioară, o cruce mică, aşezată la rândul ei pe un alt postament. Varietatea motivelor sculpturale este prezentă doar pe faţadă, spatele troiţei nefiind prelucrat. Troiţa, masivă, a avut nevoie de un soclu metalic pe care să se sprijine.Copertina e scurtă cu acoperiş de tablă.

 

Biserica ”Sf. Mare Mucenic Pantelimon” 2002-2008.

 

 

Monumente

 

Monument al primului război mondial

 Monument Primul Razboi Mondial zona Primarie

Monument al primului război mondial, clasificat în categoria monumentelor istorice memoriale(DB-III-m-A-17783 ), a fost ridicat de locuitorii comunei Stavropoleos. Monumentul se înalţă într-un scuar din apropierea actualei primării din Moreni şi a fost dezvelit în anul 1934. Pe un piedestal înalt de circa 4 m compus din două volume paralelipipedice, de secţiune  pătrată din beton armat, se află statuia roude - bosse din bronz a unui ostaş cu arma în mâini surprins în poziţie de atac (1,70 m înălţime). Pe feţele laterale ale monumentului se văd scene de luptă din primul război mondial. Construit la iniţiativa unui comitet local având în frunte pe primarul Stelian Seceanu, monumentul a fost vandalizat în anii de dezordine socială de după 1990, dispărând o metopă din bronz aflată  pe una   din laturile  monumentului.  Din comitetul organizat de Primăria Stavropolius mai făceau parte: Nicolae Pleşeanu, Ion St. Ilinca, Crăciun Bucur, Ghiţă Pătraşcu, I.Dolicher, Ernest Spadooto, Ştefan Cioceanu, Gh.Marinescu, Ion Mateescu,  Preot Pache Gruescu. Preşedintele Comitetului a fost inginerul Alexandru Budurovici.

 

Monumentul eroilor din primul război mondial

 

 Monument Primul Razboi Mondial zona Centrul Vechi

Monumentul eroilor din primul război mondial se află într-un rondou situat peste drum de fosta Bancă ,,Cricovul Dulce” şi vechea clădire a primăriei. Este creaţia sculptorului Alexandru Irimescu. A fost inaugurat în anul 1921.

Piedestalul masiv de plan pătrat din beton armat (înalt de 1,40 m) sprijinit pe o bază în două trepte, este bogat ornamentat de forma unui trunchi de piramidă, cu colţurile teşite  din beton armat (înaltă de 2 m). În terminaţie coloana prezintă o urnă cu figurarea unei flăcări. Pe faţada coloanei în partea superioară este montată o  coroană de frunze de stejar din metal, iar la bază sunt reprezentate în relief două drapele, ramuri de măslin, o cască  militară şi două proiectile. Pe faţada monumentului stă scris : ,,1916-1918. Eroilor morţi pentru patrie”.În anii ’50 ai secolului trecut , din gura şarpelelui curgea apă în bazinetul ce era plin cu peşti .

            În intersecţie puţine elemente mai amintesc de centru comunei.Banca populară „Cricovul Dulce”, una dintre cele mai valoroase bănci rurale din Prahova a avut după 1948 multiple întrebuinţări:magazin alimentar, depozit, sediul C.O.O.P., etc.

 

Monumentul eroilor din războiul antifascist

Monument Parc -Monumentul eroilor din razboiul antifascist

Primele amenajări  au fost făcute pentru a face loc monumentului eroilor antifascişti. Monumentul eroilor din războiul antifascist se afla în parcul din centru oraşului şi a fost ridicat din iniţiativa unui Comitet local. Inaugurarea, în faţa unui public numeros s-a desfăşurat la 23 august 1958. Înălţat în memoria luptătorilor români care în zilele de 24-26 august 1944 au dus lupte grele pentru dezarmarea trupelor germane din zona Moreni, monumentul realizat din beton mozaicat, avea forma unui trunchi de piramidă şi se termina la partea sa superioară cu o cornişă dreaptă.

Înalt de 3,5 m monumentul este jalonat la cele patru colţuri de câte un proiectil de tun. Pe o placă de marmură montată pe faţada monumentului se află următoarea inscripţie:

,,În amintirea ostaşilor şi locuitorilor din oraşul Moreni care în august 1944 au luptat pentru libertatea şi independenţa patriei noastre, zdrobind unităţile armatei hitleriste din această  zonă”.

La insistenţele liderului veteranilor de război Ionescu Aurelian, cu sprijinul artistului plastic local Lemnaru Eugen, pe structura vechiului monument, se ridică o coloană zvetlă placată cu  marmura care are în vârf flacăra recunoştinţei.

Susţinută de doi contraforţi ornamentali, coloana are o cruce neagră pe latura răsăriteană, conţinutul înscrisului fiind modificat în sensul că monumentul este închinat „eroilor căzuţi pe câmpul de onoare” din timpul războaielor.În felul acesta un monument comunist este transformat în unul anticomunist prin includerea în test şi  a „revoluţiei antitotalitare „ din decembrie 1989. Monumentul este trecut doar în lista monumentelor memoriale .

            În parcul oraşului, în apropierea monumentului amintit, într-un cadru nu tocmai fericit , s-a înălţat în februarie 1990 , sub impuls emotiv, o cruce din marmură pe care erau  înscrise cuvintele: ,,Cu sfinţii, fă odihnă Hristoase, sufletelor robilor tăi,  martiri eroi ai neamului, acolo unde nu este nici durere, nici întristare, nici suspine, ci viaţă fără de moarte veşnică să fie pomenirea”.

            În continuare se afirmă că monumentul a fost ridicat ,,întru memoria martirilor eroilor revoluţiei din 17-22 decembrie 1989”, iar  crucea are înscris ,,Erou post-mortem Cpt. Pantea Ion, decedat 22 decembrie 1989”. Distrusă în anul 2000, lucrarea nu a mai fost refăcută, în locul respectiv existând decât, post-mortemul.

 

Alte obiective

 

Expozitii în Moreni

scoala nr1 moreni.jpgScoala Nr.1 Moreni -Dâmboviţa gazduieste o expozitie care deţine un patrimoniu impresionant din toate domenile de activitate. El este adăpostit pe coridoarele şcolii,pe holuri şi treptele de acces spre etaje, într-o sală special amenajată.

Sunt aici peste 500 de piese de asemenea exponate,la care se adaugă cărţi vechi, mărturii din industria petrolului, picturi,cotate cu valoare istorică şi patriotică semnificative.

Trebuie menţionat faptul că an de an în patrimoniul acestui muzeu intră noi valori, creaţii ale elevilor, realizări ale meşterilor anonimi din zonă.

Se află în muzeu ceramică populară de Dărmăneşti şi Gheboaia dar şi elemente provenite din alte centre de olărie. Reţin atenţia vizitatorilor,prin frumuseţea formei,ornamentelor şi cromaticii farfurii de la Dărmănesti din 1928( marcând aniversarea Unirii )platoul din 1935, ulciorul din 1901, etc.

Urmează apoi o bogată creaţie artistică din lemn, care pe aceste meleaguri morenare a cunoscut din cele mai vechi timpuri o dezvoltare deosebită. Aici se pot vedea unelte de muncă, ustensile clasice şi gospodăreşti, unelte legate de prelucarea produselor lactate, piese de mobilier ţărănesc din care razboiul de ţesut sau lada de zestre sunt funcţionale.

 

Folclor în zona Moreni

Costumul popular 

Costumul popular dâmboviţean păstrează elemente specific locale (gheba, scurteica, vâlnicul, cămaşa bărbătească cu fustă) confecţionat în gospodaria ţărănească şi se compune din : zeghea de lână, cămaşa, izmenele din cânepă, ştergarele şi ciorapii.

Portul s-a îmbogăţit şi cu influenţe ale zonelor folclorice limitrofe ce se regăsesc în coloritul costumaţiei sau ornamentaţia fotei şi a iei. Cu toate astea se poate afirma că portul popular zonal se remarcă prin valoare artistică, linie elegantă, compoziţie ornamentală şi cromatică.

Ultimele documente ale zonei etnogeografice Cricovul Dulce evidentiaza frumusetea traditiilor culturale ale zonei Moreni, Dambovita: case vechi de peste 100 de ani mai mult la Ursei sau Varfuri, ceramica remarcabilă cu rădăcini medievale se mai meştereşte la Dărmăneşti, ţesăturile din lână, cu modele deosebite, sunt numeroase în casele din zona, ii şi fote îmbogăţesc varietatea costumelor strânse la Muzeul Şcolii nr. 1 din Moreni.

costum popular.jpgceramica olari.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your Website Title

 

 

Pret carburant

prix-carburant.jpg

Trafic web afisat

counter stats

 

Print Friendly and PDF

Your Website Title
Your Website Title
Trebuie sa instalati Adobe Flash pentru a vedea acest continut.

www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României“.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Copyright © 2015 Primaria Moreni