„INFIINTAREA UNUI CENTRU NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA IN MUNICIPIUL MORENI, JUDETUL DAMBOVITA”

Choose Language

Resursele naturale din zona Moreni

Resursele naturale ale zonei sunt constituite din paduri, paşuni, fâneţe, livezi, petrol, ape sulfuroase propice dezvoltării turismului de wekend şi tratamentelor balneare.

Vegetația

Factorii climatici şi de relief, impun condiţii de vegetaţie deosebite. Vegetaţia întregeşte peisajul specific al localităţii, fiind bogată şi variată pornind de la zonele cu predominarea vegetaţiei ierboase caracteristică fâneţelor naturale, trecând peste terenurile de cultură şi ajungând la pădurile de foioase care înconjoară ca un brâu întreaga localitate.
Din punct de vedere floristic ne situăm în zona forestieră, acţiunea antropogenă de defrişări a vegetaţiei lemnoase şi instalarea treptată a regimului economic industrial producând modificări profunde atât în ambianţa bioclimatică a regiunii cât şi în ciclul relativ al solurilor. Efectul cel mai dăunător pe care l-a avut defrişarea vegetaţiei lemnoase a fost dezlănţuirea eroziunii, mergând până la înlăturarea completă a orizontului de solidificare. Pe specii cea mai mare suprafaţă este ocupată de pruni şi meri, urmează părul, nucul şi vişinul în special în apropierea locuinţelor. Pe lunga Cricovului se cultivă porumb, fasole, dovleac şi cartof. În grădinile de legume se găsesc şi roşii, ardei, ceapă şi usturoi. Arbuşti cultivaţi sunt foarte puţini (zmeură, afin, coacăz).

Vegetația pajistilor

Vegetația pajistilor este data de graminee( ovăz, curiu, golomăt, iarba vântului, păiuș, firuță), de leguminoase ( trifoi, lucerna, coada șoricelului, ochiul boului, sunătoarea, păpădie, măcriș). Pe alocuri întâlnim arbuști: alun, cătine, măceș, lemn câinesc, sânger, mur ,suc.

Padure

În pădure predomină făgetele, mesteacănul, plopul, aninul alb si negru, carpen, gorun, frasin, tei, jugastru, paltin. Ca floră ierboasă de pădure întâlnim: feriga, coada calului, măseaua ciutei, ghiocelul, vioreaua, untisorul, matraguna ciubotica cucului, urzica etc.

Plante medicinale

Zona este plina de plante medicinale, acum folosite  mai rar. Gasim astfel musetel, ciubotica cucului, brusture, coada soricelului, salcie, cimbrisor, soc, patlagina, sunatoare, tei, frag, pelin etc

Toate aceste suprafeţe cu vegetaţie îşi aduc un mare aport la menţinerea şi stabilirea unui climat agreabil pentru localitatea Moreni şi reprezintă în prezent dar mai ales pentru viitor o sursă pentru loisir.

Paduri din zona municipiului Moreni

Fauna

Varietatea condiţiilor geografice asigură răspândirea multor specii de animale de intens cinegetic şi peisagistic, dar dezvoltarea economică a determinat retragerea din păduri a multor animale (cunoscut fiind că, sondele s-au răspândit pretutindeni). 

Clasa păsărilor

Cel mai numeros reprezentată este clasa păsărilor prin: uliu, potârnichie, sitar, guguştuc, cuc, cucuvea, ciufurez, ciuf, lăstun, ciocănitoare, pupăza, rândunica, grangure, corb, cioară, coţofană, gaiţa, piţigoi, mierlă, privighetoare, vrabie, etc.

Clasa mamiferelor

Din clasa mamiferelor pe raza localităţii se pot întâlni arici, cârtiţa, liliacul, iepure, veveriţa, şobolan de casă, şoarece de pădure, porc, mistreţ, nevăstuica, dihor de casă. Vulpea, cerbul, căprioara, au părăsit zonele locuite retrăgându-se spre pădurile întunecoase Ocniţa.

Pești

În apa Cricovului se pot întâlni mreana, plătica, roșioara, clean.

Nevertebrate

Dintre nevertebrate amintim viermi lați și cilindri, râma, lipitori, melcul de livadă, paianjen, căpușa, urechelnița.

Artropode (insecte)

Din increngatura artropode remarcam urmatoarele insecte: lacuste, greieri, coropisnita, gandac, carabus, gargarita, croitor, albina, fluture.

Resurse de subsol

Resursele subsolului au fost cele care au făcut ca Moreni să fie un centru cunoscut nu numai în ţară, ci şi peste hotare, ajungându-se să se afirme că aici la Moreni „s-au jucat pagini importante din politica externă a ţării". Amplasarea resurselor de subsol este foarte mult legată de litologie, structură şi tectonică, iar natura acestora depinde de condiţiile  existente în perioada formării lor.

Structuri petrolifere (petrol, gaze naturale, sare)

Rezervele de sare, petrol şi gaze naturale sunt asociate sub forma structurilor petrolifere dispuse pe mai multe linii, diferenţierea făcându-se pe baza depărtării de zona Paleogenă, cât şi în funcţie de adâncimea la care se găseşte formaţiunea miocenă de sare.

Zăcămintele petrolifere ale formaţiunii productive sunt în dacian, meoţian, helveţian, şi, specific pentru Moreni în levantin, făcând din Moreni un centru de importanţă naţională şi mondială în exploatările permanente, cu producţii ridicate în ultimii câţiva zeci de ani. Importante rezerve de cărbuni au fost descoperite în partea nordică, iar spre est exploatarea minieră Filipeşti a înaintat adânc pe traseul localităţii prin exploatările subterane ce le realizează. Pe dealul Sângeriş, mărturii verbale preluate din bătrâni vorbesc de "izvoare tămăduitoare", folosite de oameni în mod empiric cu zeci de ani în urmă. Demne de remarcat sunt şi apele de zăcământ care pot ajunge la suprafaţă prin exploatare cu ajutorul sondelor, azi fiind folosite numai cele dinspre vestul localităţii pentru staţiunea balneară Gura Ocniţei.

Alte resurse ale subsolului

În subsolul localităţii, exploatările geologice au descoperit alte resurse de minerale ce vor fi date în exploatare în funcţie de necesităţile economiei naţionale. În cadrul resurselor subsolului mai întâlnim argile marnoase, pietrişuri şi nisipuri într-o zonă puternic aluvionară, pietrişuri, nisipuri şi argile în suprafaţă.

 

 

 

 

Your Website Title

 

 

Pret carburant

prix-carburant.jpg

Trafic web afisat

counter stats

 

Print Friendly and PDF

Your Website Title
Your Website Title
Trebuie sa instalati Adobe Flash pentru a vedea acest continut.

www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României“.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Copyright © 2015 Primaria Moreni